CZ SK
obrazek na pozadí obrazek na pozadí
header
ctverec-odkaz ctverec-odkaz ctverec-odkaz


Jak nainstalovat TecDoc Katalog?

Vložte DVD 1 do mechaniky ve vašem počítači. Spustí se automaticky průvodce instalací. Déle jen následujte instrukce. Pokud se instalace automaticky nespustí, otevřete si průzkumníka. Vyhledejte na DVD soubor "Setup.exe", kterým instalaci ručně spustíte. Dalším požadavkem jsou práva administratora u aktuálního uživatele.

Chybová hláška: Nelze určit předchozí verzi
(Cannot determine preceding version)

Předchozí verze katalogu TecDoc nebyla správně odinstalována, například díky vymazání adresáře "TecDoc_CD" z pevného disku. Zaznamy v registrech nelze odstranit a brání instalaci nové verze. Tento stav vyřešíte pomocí aplikace "CaFU.exe", která se nalézá na prvním DVD. Vložte DVD No.1 do mechaniky a zrušte automatickou instalaci. Poté otevřete průzkumníka a klikněte na obsah TecDoc DVD. Zde, najdete složku "Services" s podsložkou "fu". Otevřete složku "fu" a spusťte dvojklikem soubor "CaFU.exe". Otevře se okno příkazového řádku a proběhne odinstalace součástí katalogu. Poté co se okno zavře, můžete začít s instalací katalogu.

Chybová hláška: Error 1607

Microsoft InstallShield je nesprávně registrován nebo vadný. Nejčastějším řešením je znovu zaregistrovat "IDriver.exe". Proveďte prosím následující kroky takto:
1. Nejděte složku "Intel 32" ve vašem počítači. Obvykle je to v "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\Version\Intel 32".
2. Poté otevřete příkazové okno DOSu (Start -> Spustit...). Spusťte soubor "IDriver.exe" ve složce "Intel 32" s parametrem "/REGSERVER". Cesta k souboru "IDriver.exe" se bude shodovat s cestou určenou pod bodem 1. Standardní instalace může vypadat například takto: "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\7\Intel 32\IDriver.exe /REGSERVER"
3. Spusťte příkaz tlačítkem OK.
4. Restartujte počítač. A opakujte instalaci katalogu.
Kdyby problém přetrvával, prosím postupujte následovně: Otevřte příkazové okno DOSu (Start -> Spustit...). Napište následující příkaz do pole "Otevřít": "C:\WINNT\System32\msiexec.exe /REGSERVER32 (pro Windows 2000.) nebo "C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe /REGSERVER (ostatní verze Windows). Zkopírujte soubor Isscript.msi, který najdete na instalačním DVD katalogu TecDoc (DVD 1), do složky na vašem pevném disku. Restartujte počítač a pak spusťte dvojklikem soubor Isscript.msi. Spusťte znovu instalaci.
Více informací o tomto problému najdete na zde.

Chybová hláška: Error 1628

Microsoft InstallShield je nesprávně registrován nebo vadný. Tato chyba lze opravit novou registrací Microsoft InstallShield. Proveďte prosím následující kroky:
1. Otevřete Správce úloh stiskem kláves CTRL+ALT+DEL a klikněte na záložku "Procesy". Vyhledejte proces "idriver.exe". Vyberte jej a poté klikněte na příkaz "ukončit proces".
2. Vymažte všechny soubory končící *.ilg v této složce: C:\Program Files\InstallShield\Installation\Information{67450D1A-09F6-4DAD-BAED-5E1940DC827D}.
3. Také smažte obsah ve složce windows temp (C:\Windows\Temp nebo C:\WINNT\Temp).
4. Restartujte počítač.
5. Zkopírujte soubor Isscript.msi, který najdete na DVD1, do složky na vašem pevném disku. Opět restartujte počítač a poté spusťte dvojklikem soubor isscript.msi.
6. Opakujte instalaci TecDoc Katalogu.
Více informací o tomto problému najdete na zde.

Chybová hláška: Spojení selhalo (Failed connection)

Spojení do databáze TecDoc Katalogu je testováno na konci instalace. Příčina tohoto problému může být různá. V síťové instalaci se může stát že server nemůže být nalezen. Konektivitu můžete ověřit pingem z lokální stanice na server, kde je databáze TecDoc Katalogu instalována. Další běžná příčina je firewall (často antivirový program), který blokuje požadované porty pro komunikaci s databází TecDoc Katalogu. Porty 2024 až 2029 na serveru by měly být otevřeny. Mimoto, soubory "tbkern32.exe" a "tbmux.exe" by měly být nastaveny ve výjimkách v konfiguraci firewall na serveru.
Když se instalace přeruší s chybovou hláškou, počítač automaticky vygeneruje soubor, který obsahuje systémovou analýzu k pomoci v identifikaci příčiny chyby. Tento soubor s názvem "export.zip" najdete na vašem lokálním pevném disku ve složce "C:\TECDOC\TechReport". Jestliže se nepodaří problém vyřešit, můžete poslat tento soubor TecDoc podpoře e-mailem k určení přesné příčiny vyskytlé chyby.

Chybová hláška: Error 8500 Platnost aplikace vypršela (application expired)

Tato hláška se objeví například pokud změníte systémový datum a čas. Problém nelze vyřešit reinstalací a je nezbytné abyste nás kontaktovali. Zašlete prosím printscreen chybové hlášky na email info@tecdoc.cz

Chybová hláška: Error 39 (při otevírání grafiky)

Acrobat Reader na počítači není nainstalován nebo je nesprávně registrován. Může se stát, že Acrobat Reader při aktualizaci odstraní soubor *.ocx, užitý TecDoc katalogem k zobrazení obrázků. Reinstalací programu Adobe Acrobat Reader se obnoví zmínění soubor *.ocx potřební k správnému fungování katalogu TecDoc. Kdybyste neměli Acrobat Reader dostupný k instalaci, můžete jej najít na DVD1 (AdbeRdr_en_US.exe).

obrazek na pozadí obrazek na pozadí